LIVETS BLOMST - PÅ VEI TIL EGYPT: TELEPATISK KOMMUNIKASJON I TORCAL / MALAGA - KONTAKTOPPLEVELSER I SPANIA:
 

Kommunikasjon 26/06/2021
STED: TORCAL / MALAGA – SPANIA
MOTTATT AV: LUIS FERNANDO

På vegne av rådet for Den galaktiske konføderasjon og i lyset av kunnskap og sannhet. I den indre
regjeringens navn, Det store hvite brorskap; fra barmen av vår elskede Merla/Gaia/ Jorda. I navnet
til de aktive Guidene på Jorda. Jeg er her, sammen med deg, i tillit.


Tiden er kommet for å redegjøre for rollene i ditt hellige forløsningsoppdrag, hvor hver av delene utfyller hverandre. 
De nye planetariske og kosmiske vibrasjonene, har ved maksimal utløsning av energi - generert en ny
bølge av konstante frekvenser, som gir deg mulighet til å være medskaper av en ny virkelighet med
ubegrensede muligheter. (Utdypende forklaring: Vibrasjon/resonans er som en linje med energi.
Frekvenser påvirker energilinjen slik at linjen blir bølget. Jo høyere frekvenser, desto høyere er
bølgetoppene).
I denne nye planetariske resonansen vil de kommende månedene bli viktige.
Det er derfor nødvendig å stabilisere kroppen din med en mantrisk nøkkel - som vil gi gjenklang i deg;
balansere og harmonisere følelser, tanker samt forberede dere som er budbringere, til å
presentere og handle bevisst:


«SI - RI - OM – RAM»

La deg flyte i lyset av det Kosmiske Frø til Livets Blomst og dens kjærlige medskapers kraft. Dette er
nøkkelen til Sol-integrasjon, som vil bidra til den nye tilstanden; representert ved Livets Blomst og en
høyere bevissthet. Integrasjonen vil frigjøre nye solfrekvenser/koder – samt styrke broen og
forbindelsen til det høyeste oppnåelige bevissthetsnivå.

Dørene til Det Eteriske Senter (Akasiske nedtegnelser) er åpne. Solbevisstheten som alle er en del av
og som vil bli åpenbart for deg, vil avdekke hva som er registrert for hvert enkelt av dere, helt fra
tidenes begynnelse. Og slik blir det, fordi dette er tiden hvor sirkelen lukkes og kodene avdekkes.
Konføderasjonens skip er her slik at du til enhver tid kan føle oss. Det styrker vår forbindelse og

kommunikasjon, og gir støtte i denne tiden for samhold.

Spania er lysets episenter for denne nye, Livets Blomst og vibrasjonsbølge. Vibrasjonsbølgen vil fungere

som en trigger for offentliggjøring av informasjon som har blitt holdt hemmelig for de fleste mennesker.

I overenstemmelse med den sanne opprinnelse og stjernens essens, vil vi som i tidligere tider, integrere

den nye virkeligheten i hele  menneskeheten.

Vi inviterer til kontakt med oss, slik det er forventet innenfor De Galaktiske Verdeners Konføderasjon.

Vi har alltid vært her - nær dere. Døren til Merla (Merla er navnet på Jorda som brukes av Guider fra

Venus)/Gaia/Jorda, er allerede åpen.

Den nye tids disippel har allerede identifisert lyset gjennom sine egne handlinger, der alt konvergerer
(smelter sammen) -  i lyset av ditt eget hjerte der alt blir født og hvor alt er mulig. Det er denne

styrken som vil hjelpe deg til å oppfylle din forpliktelse i 2022 og som vil medføre en sterkere
utkrystallisering av din rolle og hensikt. 2022 er for øvrig et kritisk numerisk segl innenfor nedtellingen

(2018-2025). Dette er absolutt året for å konkretisere og materialisere.


Legg merke til manifestasjoner i naturen, som gjennom sin egen dynamikk vil bidra til enda større

endringer av samfunnets systemer. Store forandringer vil skje innenfor den nye tid/rom spiralen ved

hjelp av fjerde dimensjons frekvenser.


Nye, alternative virkeligheter vil oppleves av dem som blir fanget i dramaet som finner sted, men
dette vil snart være over. Ført og fremst vil dere bli ført videre av en malstrøm av behov som skriker
etter ærlig og redelig sameksistens.  Jordens overflate vil endre seg, en konsekvens av stadig mer

intense manifestasjoner av naturen selv, gjennom sin egen essens (evolusjon).


Det vil bli nye reiser og møter i EGYPT. Dette vil være begynnelsen på den prosessen som
kjennetegner at alt nå begynner å bli integrert som ETT: Fortid - Nåtid og Fremtid, hvorpå dere vil
forstå hvorfor de fra tidligere tider - også kan være tilstede her og nå.
Vær EN/ETT - i de uendelige aspekter av lys og kjærlighet.

I tillit....