EN AV VERDENS FREMSTE KONTAKTPESONER

 

FORMÅLET

Hensikten er å la flest mulig få kjennskap til Luis Fernando Mostajo Maertens og hans virke. Hans livsoppgave er å formidle kunnskap fra guider og mestre slik at:

Via hans kontakt med Det store hvite brorskap.

 • Som vi alle er klar over, så har vi store problemer i form av miljøforringelse, sult, fattigdom, krig og konflikt. Vi har også politikere med fokus på makt og kontroll, samt sterke økonomiske interesser som bidrar til en skjev fordeling av jordas ressurser. De fleste mennesker ønsker å ha en frodig og sunn planet hvor vi alle kan leve i fred og harmoni. Imidlertid kan det se ut som en ganske umulig visjon og den enkelte kan ha en følelse av at det ikke er mulig for 'vanlige mennesker' å bidra til å forandre dagens situasjon. 

 • Det er her de utenomjordiske kommer inn med et budskap om at det faktisk er mulig for deg og meg å kunne bidra til forandring. Blant annet kan deres høye bevissthetsnivå fungere som en inspirasjon og hjelp for vår egen spirituelle utvikling. 

 • Det finnes flere utenomjordiske grupper og programmer som samarbeider. Luis Fernando er tilknyttet den som benevnes som De galaktiske verdeners konføderasjon, vanligvis kalt Konføderasjonen.

 • Vi forstår hvem og hva vi er og hvorfor vi er på jorda i en fysisk kropp.

 • Hva som er vår individuelle oppgave i dette livet.

 • Vi vil forstå at det kun er gjennom 'å tjene'at vi kan utvide vår bevissthet.

 • Ang. forandring av verdenssituasjonen. I følge en av Mestrene i vårt Åndelige Hierarki, er energetisk stimuli en nødvendig forutsetning for at det skal finne sted en endring. Betydningen av energiarbeidet som Luis Fernando gjør i samråd med Mestre og utenomjordiske guider kan derfor ikke overvurderes!
   

I praksis gjøres dette på følgende måter:

 • Via samlinger, både i Bolivia og i Europa.

 • Via foredrag.

 • Via hans bøker.

 • Via budskap han har fått og får av de utenomjordiske guidene.

 
88191354_1028658347497342_79417510383593

Bakgrunnsinformasjon

Luis Fernando Mostajo Maertens ble født i Cochabamba, Bolivia den 20. januar 1964. Han regnes som en av de viktigste E.T-kontaktene i vår tid og hadde sin første kontaktopplevelse i 1977 da han var 13 år gammel. Siden har han opplevd mange fysiske møter med sine utenomjordiske guider som har gitt ham direkte veiledning og hjelp. Her er et opptak fra Tiwanacu, Bolivia i 1984.

Etter hvert begynte han å dele sin kunnskap og erfaring i mange forskjellige land i form av foredrag og workshops i kontaktforberedelser. Her kan nevnes Argentina, Chile, Peru, Paraguay, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Mexico, USA og Bolivia. I 2014 besøkte han for første gang Norge.
 

Han har skrevet og publisert 5 bøker(den sjette er under utgivelse), hvor han både deler informasjon fra sine E.T. kontakter og fra Det store hvite brorskap. Han er for øvrig en av de få kontaktpersonene, som har vist at hans erfaringer er reelle ved å ta med journalister som får oppleve 'programmerte kontakter'. Dette har bestått av observasjon av fartøy hvor Luis Fernando har fått en telepatisk melding. De programmerte kontaktene har deretter funnet sted ved at Luis Fernando har blitt forespurt av journalister som ønsker å dokumentere et slikt møte. Han har da spurt sine utenomjordiske venner om tillatelse til å ta med journalister, hvorpå han har fått positiv tilbakemelding sammen med beskjed om sted og tid, samt hvor mange og hvem som kan inviteres.

Her er en beskrivelse av Luis Fernando, gitt av hans venn og samarbeidspartner Robert Potter.  

 

Luis Fernando er også instruktør innen teknikker som fremmer ens bevissthetsmessige utvikling. Når han mottar budskap fra mestre og guider bruker de hans kosmiske navn som er Ademixar.

Kraftsentre

Dette er vanligvis steder på det globale ley-line nettverket hvor flere linjer krysser hverandre. Slike steder er særlig velegnet både for kontakt med guidene og med mestrene fra Det store hvite brorskap.

Sajama linjene

Noen eksempler er Mount Shasta (USA), Copan (Honduras) Titicaca sjøen og Sajama (Bolivia). Til høyre er en video fra samlingen ved Sajama i 2015.

INTERVJUER & FOREDRAG

Titicacasjøen og

Tiwanacu

Spørsmål og Begreper

Read More >

Sajama