Hvem er guidene?

I følge Luis Fernando hadde den kjente kontaktpersonen George Adamski også kontakt med guider fra Venus. 

Video hvor LF forklarer litt om Orea, 'Stillhetens dal', som han fikk besøke på Venus

Litt om befolkningen på Venus (ikke inkludert i filmen):

På Venus er det totalt ca. 4 millioner innbyggere, med en stor overvekt av kvinner. For å holde folketallet på et bærekraftig nivå, blir de enige om hvor mange barn som skal bli født hvert år. Sammen finner de ut hvilke par som skal få barn. Et barn blir unnfanget på samme måte som på Jorda, men menneskene på Venus har ikke behov for å ha sex, bortsett fra når hensikten er å unnfange et barn. De finner det mer tilfredsstillende og stimulerende å bruke sin energi på meditasjon og indre utvikling, enn å bruke den på sex. Barn lever sammen med sine foreldre de første årene, men de blir deretter inkludert i en gruppe av barn hvor det er flere voksne som har et felles ansvar for omsorg og utvikling. De fungerer altså som en gigantisk familie. Barna gjennomgår en utdannelse som passer for deres talent og spesialiserer seg etter hvert på et svært høyt nivå. Gjennom en lang utdannelse får barna et sterkt forhold til til sine spesielle lærere og mentorer. Etter utdannelsen bidrar de til samfunnet gjennom sitt arbeid. Til gjengjeld får de alt de trenger, slik som et sted å bo, klær, mat, etc. Betalingsmidler eksisterer ikke. Ved å bidra med sin del, får man alt man trenger. På grunn av deres høye bevissthet, er de i stand til å leve i flere hundre år. Faktisk bestemmer de selv tidspunktet for reinkarnering og dør ikke pga. dårlig helse. 

En typisk dag for et individ på Venus starter med at man først inntar åndelige næring gjennom meditasjon. Deretter scanner man hånden sin i et spesielt apparat, som måler hvilke næringsstoffer man trenger for dagen. Basert på scanningen, er det et annet apparat som mixer næringsstoffene i en slags fruktbasert smoothie med en geleaktig konsistens. Den smaker friskt og godt. Drikken er det eneste måltidet som blir inntatt i løpet av et døgn. De bruker klær, men det er kun en tettsittende hel drakt eller en løsere tunika. Disse finnes i flere farger. Luis Fernando lagde animasjonsfilmen om Venus for å vise hvordan det ser ut i dalen han besøkte. Venus kalles Siris av dem som bor der. Dalen han kom til  kalles Orea, som betyr 'Stillhetens dal'. Filmen viser et frodig område. På grunn av forhold som konstant skaper det vi kaller 'nordlys', fremstår himmelen i animasjonsfilmen som blå, mens den i virkeligheten er flerfarget. Atmosfæren rundt Venus har også flere farger og danner en full sirkulær regnbue som omslutter hele planeten. Den regnbueaktige atmosfæren rundt Venus ble forøvrig bekreftet av NASA for få år siden.

Venus_guides1.jpg

Gjengivelse av to guider fra Venus

north light.jpg

Foto som illustrerer Venus sin atmosfære

Bygningene en konusformet, da det gir en ideell flyt av energi i boligen. Skarpe kanter skaper stagnert energi og er derfor ikke ideelt verken for kropp og bevissthet. De første bygningene som vi ser på planetens overflate, er energi transformatorer. På toppen av bygningen er det en innretning som konsentrerer energien fra sola. Gjennom en spesiell prosess blir den så sendt ut til alle innbyggerne i dalen. Innbyggerne på Venus bor under overflaten og inngangene til byene er gjennom huler i fjellene. Når man kommer inn i en by, så er det slettes ikke mørkt slik man ville forventet i en hule. Ved hjelp av deres høye bevissthet har de klart å manifestere et miljø som både har en blå himmel og en frodig vegetasjon, noe som gir en følelse av å være på planetens overflate. Temperaturen her er som på en god varm sommerdag. Når menneskeheten på Jorda en gang når det samme bevissthetsnivå og forståelse som dem på Venus, så vil vi selv ta ansvar for våre liv og forandre vår fremtid på en positiv måte. Ikke kun positiv for hvert enkelt individ, men for alle andre også. 

'De Eldre' på Venus har forklart at det finnes fire bevissthetsstadier som menneskeheten utvikler seg gjennom:

  • Nivå 1: Spedbarn hvor man de første to årene er fullstendig avhengig av andre mennesker.

  • Nivå 2: Hvor man klarer seg selv, men hvor man føler behov for å konsultere familiemedlemmer og hvor deres meninger påvirker våre liv.

  • Nivå 3: Opprør!  Her stiller man spørsmål og protesterer på det eksisterende. Man forstår at det finnes en annen måte.  Man når et nivå som 'voksen', hvor man finner sin måte å leve på, men er fremdeles avhengig av at det finnes lederskikkelser av forskjellig slag, slik som åndelige ledere, politikere etc., som kan fortelle hvordan man skal leve.

  • Nivå 4: Uavhengighet! Dette nivået er det enda et mindretall av menneskene på jorda som klarer å oppnå i denne inkarnasjonen, men antallet er økende. Her vil man komme til et punkt hvor man forstår hva som er livsoppgaven, dvs. hva man skal gjøre og hvordan. Dette er stadiet som man kaller 'oppvåkning av bevisstheten'. Man endrer sin egen fremtid på en positiv måte, ikke bare for seg selv, men også for andre. 'De eldre' sier at vi på jorda har vært underlagt en pyramideformet struktur i tusenvis av år, men at dette med tiden vil flates ut. Vi vil innse hvilke mangler vi har og hvordan vi trenger å dele med hverandre, slik at alle får det de trenger for å utvikle seg på en positiv måte. Kun gjennom å samarbeide med andre mennesker vil vi finne det som er nødvendig for vår egen realisering. Det er nødvendig å etablere en felles plattform for tanker, følelser og handling. Oppvåkningsprogrammet går ut på å nå et nivå hvor følelser, tanker og handlinger vil gjøre det mulig for oss å vibrere bevissthetsmessig som en enhet('vi er alle ett'). 
     

Luis Fernando ble fortalt at Det store hvite brorskap har en by/ base under Titicacasjøen. I området i og rundt Titicaca sjøen, finnes de et stort energetisk nett (usynlig for øyet), som har form som et kvadratisk kors og som ser ut som det som kalles 'Andeskorset', også kalt Chakana eller Impala.  Dette viser oss noe som de innfødte i området alltid har visst, nemlig at det finnes spesielle geomagnetiske krefter som er forbudet med Titicacasjøen. Det magnetiske senteret befinner seg i den lille delen/den 'kunstige' delen av Titicacasjøen, hvor Det store hvite brorskap har sin hovedbase, nemlig 'den hellige byen' Winyamarka. For mer informasjon on Winyamarka, se informasjon og animasjonsfilm under 'Det store hvite brorskap' samt Om Titicacasjøen og Tiwanacu.