Budskap gitt til Luis Fernando 22. januar 2019, fra konføderasjonens guide Aldrix og mesteren Soromez.

Den ’tidløse’ tiden har nå kommet til deg. Din indre frekvens er i samklang med de nye akkordene, hjerteslagene fra hjertet av galaksen. De viser retningen for din nye oppvåkning.

Ingenting vil bli som før. I henhold til din indre samklang vil alt bli gitt deg som en umiddelbar forståelse.

Dette har blitt planlagt - og vil etter planen bli formidlet av de 24 Xolar (Sol) bevisstheter fra sjette dimensjon, slik som de med kjærlighet uttrykte sist september (2018 i Sajama, Bolivia).

2019 er innenfor nedtellingen: Det vil bli kontinuerlig kontakt. Vi vil støtte hver formidling, hvert møte, forpliktelse og oppdrag.

Spør - og du vil motta! Dette har blitt skrevet i (det akasiske) registeret, i denne nye evolusjonære spiraltid for menneskeheten.

Som budbringer og representant for den nye tidsalderen av oppvåkning, vil du kunne få kontakt der du er. Vi (guider og mestre) vil støtte deg der hvor du er, på det tidspunkt som er best og på våre betingelser. 

Alt vil bli gitt i overenstemmelse med ’Den universelle skapende bevissthet’ (Superior), men også fra ditt indre (‘selvet'). Ditt indre, det lyse vesen, som med styrke og klarhet representerer den sanne realisering. «Den universelle skapende bevissthet» (Superior) vil skrive den nye æra for den menneskelige konføderasjonen ” i bokstaver av gull.

For de av dere som responderer på den indre tørsten etter visdom og universell kunnskap, vil ’de indre sentrene' i 2019 igjen åpne sine dører. Atter en gang vil eleven overgå sin lærer.  

Den nye planetariske vibrasjonen vil integreres gjennom krystaller. Under denne nye tidsalderen for kontakt og oppvåkning, vil krystallene i løpet av nedtellingen (2018-2025), bli aktivert slik at de kan oppfylle sin sanne rolle - det å være vibrasjoner for fjerde dimensjon. 

Det er i denne tiden essensen og krystallisert visdom fra naturkreftene - med en Kristus-lignende energi, kommer til oss fra senteret av galaksen. Samtidig vil dette bli som en gjenfødelse - i lys og kjærlig fra den store kosmiske bevissthet. Dette vil være synlig i de som har forpliktet seg (til å tjene). 

Alt vil bli gitt i kjærlighet og av kjærlighet. 

Du har allerede blitt fortalt og det vil gå i oppfyllelse, at dere nå er guider på jorden som skal formidle og arrangere nye møter fra øst til vest, definere det nye nord og følge den nye stien. 

Vi, som utsendinger fra den Guddommelige vilje, vil alltid komme når du med kjærlighet kaller på oss. Benytt enhver mulighet til å være i kontakt med naturen og dra nytte av det, langt unna den utmattende lyden og vibrasjonene i de store byene. Der vil du ikke bare se oss, men og finne oss.

Som guider på Jorden har dere blitt forberedt på dette magiske øyeblikket. Nå skal dere gå ut, øke vibrasjonen til enhver sjel i ethvert samfunn.

De lysende krystallinske krystaller som overvåkes av den indre regjeringen, er et tegn på at alt er blitt oppfylt. Det vil bli tider med endring på alle nivåer.

Mennesker som kjemper for et system som motsetter seg forandring, vil oppleve en tilstand av ubalanse og smerte. Men som visdom som på en grunnleggende måte helbreder de dypeste sår, vil dere som fugl Fønix bli gjenfødt for og i Kristus.

Evnen til å endre retning vil være avgjørende for bevisst å kunne styre naturens krefter. Ditt mål vil være å gjenopprette fred og harmoni. 

Månedene mars - juni samt september og desember, vil være tidspunkter for samvær og planetarisk bønn med vår moder jord. Fra juni til august (tre måneder), vil du konsentrere deg om det som er hovedaktiviteten. I tillegg vil du reise til de indre sentre både i Europa og Amerika, hvor du vil motta Østens vibrasjon og være en bærer av åndelighetens flagg i denne nye tidløse tiden. 

Og slik vil det bli - fordi det er skrevet i de gylne platene, de akashiske opptegnelser for menneskeheten. Tørst etter håp om lys og en ny Xolar (sol) forløsning.  

"Ildsirkelen" er mer aktiv enn noensinne! Vulkaner er som nerve-terminaler. Gjennom sin utstråling er de i direkte forbindelse med jordas magma. Den planetariske nedlastingen skjer nå på en ny frekvens med vibrasjoner som virker på alle ytre plan. I denne tiden hvor energiene er svært aktive, så er det viktig å observere og rense ut alt det som vi ikke vil ha i våre liv. Dette er en tid da det som allerede er bra, kan bli bedre. De frigjorte energiene forsterker det som vi bærer med oss i vårt indre. La det derfor alltid være visdom, kjærlighet og styrke, som symboliserer kraften og oppvåkningen av menneskeheten! Sterk og kjærlig klem!