Om Titicacasjøen & Tiwanacu

Mer enn 3.800 meter over havet ligger et av verdens mest kraftfulle sentre for geomagnetisk/kosmisk energi, nemlig Titicacasjøen, med området rundt.  

 

Tiwanaku og Titicacasjøen danner spesielle punkter som former 'det store Chakana', også kjent som 'Cruz Square'. Disse punktene danner senteret for hele nettverket av geomagnetiske bevegelser i Andesområdet. Denne energien har vært opphavet til de to store solkulturene, nemlig først Tiwanacota og senere Inka imperiet. I følge NASA befinner verdens kraftigste magnetfelt seg i et bestemt område av den lille delen av Titicacasjøen. Dette er nøyaktig der hvor det store hvite brorskap har sin base, nemlig den undersjøiske byen Winyamarka. På land like i nærheten, har Luis Fernando, etter nøye instruks fra det store hvite brorskap, etablert et sted som også kalles Winyamarka.

PastedImage-3.png

Guidene fra Venus forteller at Titicacasjøen, med området rundt, er et mektig energisenter som strekker seg ca 300 km i omkrets. Det fungerer også som verdens viktigste fokuspunkt for en spesiell form for solenergi. Den har en unik egenskap, nemlig å koble seg til en spirituell frekvens som representerer den feminine kjærlighetsenergien. Dette senteret som er formet som et energitriangel, starter i Tiwanaku og strekker seg videre til fjellene Illimani og Illampu. Det spesielle med området er at det genererer energivirvler som har muliggjort ekstraordinære erfaringer i form av solinitiering og DNA-aktivering. Når en oppholder seg i dette store geomagnetiske og spirituelle energisenteret, kan en oppleve det som kalles 'lucid moments', som er en våken drømmetilstand. Det kan sammenlignes med å ta i bruk et stort springbrett som hjelper en å ta neste skritt i ens oppvåknings og utviklingsprosess.

Innen akademia finnes det flere teorier og hypoteser om hva som er den sanne Tiwanacota kulturens opprinnelse. De som sverger til den arkeologiske dateringen hevder at kulturen eksisterte for 2500 - 3500 år siden. Arturo Posnanskys tilhengere(han regnes for øvrig som Boliviansk arkeologi sin far), mener at kulturen hadde sin opprinnelse for 17 000 år siden.

Forskere har funnet flere utfordringer og mysterier som de ønsker å finne ut av, blant annet de gigantiske steinblokkene som består av en type granitt og dioritt. Dette er den nest hardeste steintypen som eksisterer på jorda og det er kun mulig å kutte den med et diamantblad. Denne type stein eksisterer ikke naturlig i Bolivia. Så hvor kommer den fra og hvordan er det mulig å transportere disse gigantblokkene opp i fjellområder som ligger på over 3800 meter? Fossilfunn i Andesfellene tyder på at området en gang har vært under havvann, men dette må ha vært svært langt tilbake i tid.

Puma_Punku14.jpeg

Innen akademia finnes det flere teorier og hypoteser om hva som er den sanne Tiwanacota kulturens opprinnelse. De som sverger til den arkeologiske dateringen hevder at kulturen eksisterte for 2500 - 3500 år siden. Arturo Posnanskys tilhengere(han regnes for øvrig som Boliviansk arkeologi sin far), mener at kulturen hadde sin opprinnelse for 17 000 år siden.

Forskere har funnet flere utfordringer og mysterier som de ønsker å finne ut av, blant annet de gigantiske steinblokkene som består av en type granitt og dioritt. Dette er den nest hardeste steintypen som eksisterer på jorda og det er kun mulig å kutte den med et diamantblad. Denne type stein eksisterer ikke naturlig i Bolivia. Så hvor kommer den fra og hvordan er det mulig å transportere disse gigantblokkene opp i fjellområder som ligger på over 3800 meter? Fossilfunn i Andesfellene tyder på at området en gang har vært under havvann, men dette må ha vært svært langt tilbake i tid.

I de senere årene er det i Tiwanaku oppdaget nedtegninger som er pre-Sumeriske. Disse finnes i forskjellige keramiske monolitter og spesielt blant dem som kalles Pokotia. Dette er interessant, siden man mener at opprinnelsen for skriftspråket på jorda er ca 3200 år gammelt og stammer fra det Sumeriske folket. Spørsmålet blir: "Hvem i all verden var det som skrev dette på monolitter som befinner seg tusenvis av kilometer fra Midtøsten?"

Luis Fernando har blitt fortalt av mestre i det store hvite brorskap at den sanne opprinnelsen til Tiwanacu kan dateres helt tilbake til den lemuriske sivilisasjonen, dvs. for 70 000 år siden. Det er altså det lemuriske folket som står bak ruinene i Andesfjellene og som etablerte et stort senter for aktivering og solinitiering. Området var også viktig for den atlantiske sivilisasjonen som oppstod senere og som brakte med seg elementer fra den lemuriske sivilisasjonen.

IMG_0444(2).jpeg

De snøkledde fjelltoppene rundt Titicacasjøen kalles av lokalbefolkningen for 'Apu', oppkalt etter 'stjernefolket' som bodde der for lenge siden og som kom fra planeten Apu i konstallasjonen Alpha Centauri. De var ca. 3 m høye og hadde avlange hoder. Hodeskaller som er blitt funnet og undersøkt, viser at skallen ikke er delt i to slik som våre hodeskaller. I Inkakulturen ble begrepet 'Apu' brukt om fjellets levende ånd(spirit). I Qechua språket betyr Apu 'Herre'(Lord) og det kan også bety 'Gud'. I Andesområdet blir begrepet "Tekse Apus" brukt generelt om jord, vann, vind, sol, måne, stjerner, mm. Man kan jo spørre seg om 'stjernefolket' sin innflytelse på menneskene kan ha forbindelse med opphavet til ordet Gud innen religionene?

I begynnelsen av år 2000, ble det etablert en internasjonal gruppe bestående av vitenskapsfolk fra Italia, Brasil og Bolivia som kalte seg AKAKOR. De er spesialister på undervannsarkeologi og har gjennomført et undervannsprosjekt i Titicacasjøen hvor det på bunnen ble identifisert ruiner av en by. Dette har tvunget frem en omskriving av hele den arkeologiske historien til området. Se bildet.

0f8a8725a2219634491763f1f49c7095.jpg

Det atlantiske folket skapte en ny del av Titicacasjøen. I den enden som ligger i Bolivia, lagde de en åpning som medførte at vann flommet inn over et stort område og dannet en mindre innsjø, som siden har hengt sammen med den store. Den smale passasjen mellom de to delene er et mysterium for arkeologer, da det ser ut som om åpningen er gravd ut ved hjelp av to store kutt med en gigantisk spade. Den menneskeskapte delen av sjøen kalles 'den lille sjøen' eller Winyamarka(den evige by).

Uansett hva slags globale forandringer som var årsak til at både den lemuriske og den atlantiske kulturen forsvant, så ble det bestemt at noen individer med spesielt høy bevissthet, skulle ta vare på det hellige tempelet: 'Templo Mayor'. Disse individene er de vi nå kjenner som mestre i det store hvite brorskap”, også kalt: 'Menneskehetens positive styre'.

Luis Fernando har fått vite av guidene fra Venus at Tiwanacu ble besøkt av individer fra Den galaktiske konføderasjon av verdener. Dette er årsaken til at området fremdeles har stor ET-aktivitet, hvor det stadig observeres fartøy, spesielt fra Venus. Våre brødre fra Venus samt øvrige medlemmer av Den galaktiske konføderasjon av verdener har hatt stor innflytelse i området, noe de fremdeles har. I likhet med det store hvite brorskap, har de også en base under Titicacasjøen. 

Luis Fernando har gjennom sine mange kontakter og samtaler med guider og mestre, især fra Venus og Det store hvite brorskap, lært mye om vår fortid og spesielt om hva som skal til for at vi skal kunne gjenvinne vår tapte visdom.

Siden 2007 har aktiviteten økt, og i 2012 fikk Luis Fernando i oppgave å gjennomføre regelmessige initieringer på  tidspunkt som sammenfaller med vårjevndøgn og høstjevndøgn. Disse initieringene vil gi oss muligheten til å huske hvem vi er, vårt livs hensikt, samt bidra til at vi husker menneskehetens historie. Hvert menneske som blir initiert, vil så bidra til oppvåkning av andre. For hvert menneske som våkner opp, kommer vi så et skritt videre mot en global oppvåkning. Det hevdes at 144 000 mennesker er det nødvendige antallet som skal til.

Illustrasjonen viser en Chakana som danner toppen av en pyramide. Den stammer fra arkeologiske utgravingene i Tiwanaku og en Chakana er alltid plassert som et kompass slik at toppen peker mot nord, motsatt ende mot syd, osv. Når man finner det plassert slik i naturen eller i en bygning, har det vist seg at det alltid finnes en hule under.  En Chakana har også en interessant symbolikk, da formen illustrerer reinkarnasjonsprosessen.  Man starter øverst (nordenden) og går deretter med klokken mot øst: Dette symboliserer fødsel, voksen, alderdom og død. En er så i en annen dimensjon og forberedes på å bli gjenfødt.

PastedImage-1(3).png

Solportalen og Venuskalenderen

Astronomer har funnet ut at portalen viser Venus' kalenderår som har 225 dager.

Bildet viser portalen med solguden, Con-tiki Viracocha(Inka navn), øverst midt på portalen. Con-tiki Viracocha (Wiraqocha), var av de viktigste gudene for Inkaene og symboliserte 'den skapende Gud', 'kosmisk far' eller skaper av sivilisasjonen. Guden er en av de store mysteriene i den gamle søramerikanske kulturen. Viracocha fremstilles som et individ med fjær eller solstråler ut fra hodet, som har forskjellige symboler. I hver hånd har han en stav, men som er litt forskjellige. Nettstedet Encyclopedia Mythica definerer Viracocha som «Den øverste inkaguden, en syntese av sol- og stormgud». Viracocha er knyttet til fruktbarhet og til de livgivende kreftene i naturen, eksempelvis til regnet. Solen hadde særlig betydning for befolkningen i Andesfjellene hvor luften er tynn, og hvor det derfor er særlig kaldt om natten, og også ettersom solen hadde vital betydning for modningen av grøden som eksempelvis mais.

Myten sier at det var guden Viracocha som lot Titicacasjøen oversvømme slik at menneskene der druknet. Mye av det som skrives om Tiwanaku er basert på historier fra Inkatiden. Før Inkaene var det Mayaene som regjerte i området. Det finnes lite informasjon fra den tiden, men guidene fra Venus har fortalt at Apacheindianerne stammer direkte fra befolkningen som tidligere holdt til i Tiwanacu.

PastedImage-2.png