Melding fra den venusianske kommandør AMARU og guide og mentor AMANI, gitt til Luis Fernando den 11. oktober 2020 i Aranjuez, Spania, hvor de inviterer til en programmert kontakt ved sommersolverv 2021.  

«Jeg er den Venusianske kommandør (AMARU) som sammen med Guide og Mentor AMANI, er tilstede her - sammen med deg.

Kjære dere,

Dere har sett våre romskip som bekreftelse på at vi er til stede. Formålet er å gi de gode nyhetene om at dere nå er i starten på en ny virkelighet med tid uten tid. 

 

De kraftlinjene som nå er aktive på Jorda er konsentrert og samles i ARANJUEZ.  Her åpnes det et nytt episenter for kraft og lys, et hjertesenter som bestråler både SPANIA og resten av verden.

Sol-bevissthet fra Den Indre Regjering (Det Store Hvite Brorskap) har gitt tydelig uttrykk for at ARANJUEZ skal oppfylle sin rolle som kilde for «lys» og «oppvåkning». Dette er den samme evige forpliktelse som vil aktiveres i 2021, året for åpenbaring og opplysning.

2021 blir året for åpenbaring og transformasjon – innenfor årene for nedtelling (som startet i 2018).

Tidspunktet for neste møte er bestemt. Det innkalles nå til et viktig møte ved neste sommer/ vinter solverv, fra den 19. til den 21. juni, 2021. Det vil bli åpnet for en ny (programmert) kontakt som blir starten på en prosess. På en høyere dreining av spiralen (vibrasjon), blir denne prosessen fortsettelsen på kommunikasjonen som har startet her i ARANJUEZ, episenteret for planetarisk gjennomlysning.

Husk mine kjære:
Naturens hemmelige koder, nøkkelen til stor alkymi, er risset inn i slottets hellige hage. her finnes forbindelsen til det eteriske tempel for åpenbaring, hvor du vil finne «livets kilde», visdommens vann, som vil bli sendt fra Spania til Europa og videre derfra til resten av verden. 

En tid ble annonsert – et sted ble utpekt, alt sammenføyes her og nå i dette episenteret for åpenbaring og kontakt, her har dørene blitt åpnet.  Nattverdens bord venter dere alle i denne nye og skinnende muligheten til sol-oppvåkning.

På nytt har Konføderasjonens fartøy vært her i området for å anerkjenne det som ble startet som en sjels forpliktelse.  Dette er respons på et oppdrag som har vart i flere århundrer – og som nå oppfyller sin rolle ved deres nærvær, arbeid og forpliktelse.

19. juni, 2021: Forhåndsbestemt dato for å ta bort sløret til en Ny Tid UtenTid, i denne nedtellingen hvor ingenting noensinne vil bli det samme. 

 

Vi elsker deg for alltid!

Med dyp kjærlighet,
AMANI og AMARU»

-------------------------------------------

Melding fra Guide og Mentor Amani, gitt til Luis Fernando den 23. oktober, 2020, Aranjuez, Spania:

 

 

«Alt peker mot at menneskehetens transformasjonsprosess nå trer inn i den siste fase med heving til Jordas fjerde dimensjons frekvenser. 
 

Dette har kommet til uttrykk og og blitt nedfelt (krystalisert) i form av et nytt planetarisk nettverk av nerveceller, som et tegn på at tiden er inne for fornyelse, noe som i løpet av 2021 vil medføre en definitiv transformasjon.
 

Jordas magiske energi vil bli aktivert gjennom Livets Blomst og en ny prosess vil begynne. Som forutsatt, vil dette finne sted fra  Aranjuez, selve hjertet av Spania. Som et nytt lys og en energi av fred og harmoni, har det  herfra alltid blitt skapt bølger av lys som virker som balsam for sår. 
 

Du vil nå forstå at meldingen for dette årtusen er å gå hånd i hånd med den levende kraften i naturen som nå, mer enn noensinne føler den nye tilstanden av forandring.»  

 

AMANI