Det store hvite brorskap

På et av sine møter med de utenomjordiske guidene, ble Luis Fernando fortalt at det eksisterte et åndelig senter ved Titicacasjøen hvor 'de eldre' oppholdt seg. De stammet fra en sivilisasjon fra Tiwanacu som eksisterte før Inkaene. De var og etterkommerne etter en mye eldre sivilisasjon fra Atlantis. Disse eldre utgjør en del av et større Solar Broderskap som finnes i galaksen. En tid etter møtte Luis Fernando Soromez som hadde levd på Atlantis sin tid.

Disse vise eldre, også kalt Amautas, holder til under jordoverflaten og betegnes som Jordas indre styre. De blir av guidene omtalt som ”Det store hvite brorskap” og ble grunnlagt like før Atlantis gikk under. For å beskytte og ta vare på sin kunnskap og visdom, også kalt 'akashe nedtegnelsene', ble de plassert på strategiske steder inne i planeten. Der venter de på at tiden skal bli moden til at vi kan ta i mot denne visdommen og veiledningen.

I følge Luis Fernando befinner et av disse stedene seg under den minste delen av Titicaca sjøen, på et sted som kalles Winaymarka, eller den evige by. Siden de eldre har forstått hensikten med skapelsen og planen for planeten jorda, er en del av Luis Fernando sitt oppdrag å holde kontakt med dem. Ved et tilfelle ble han tatt med til godt bevarte ruiner fra Tiwanacu sivilisasjonen som fungerer som et innvielsessenter. I sin tid var Tiwanacu en såkalt Sol kultur som hadde nær kontakt med utenomjordiske.  

Her er et foto som Luis Fernando tok den 26. august 2018 fra fly, og som faktisk viser omrisset av byen på bunnen av Titicaca sjøen!

PHOTO-2018-08-26-23-09-58.jpeg
Soromez.jpg

Manifestasjon, formidlet av mester Soromez. 

Video hvor Luis Fernando forklarer litt om Det store hvite
brorskap sin base under Titicacasjøen.

Om basen under Titicacasjøen

Under Titicacasjøen har Det store hvite brorskap en undersjøisk by. Animasjonen er en illustrasjon av det Luis Fernando så da han besøkte denne byen. Den kalles 'den glemte byen', eller Winyamarka som betyr 'den evige by'. Adkomst kan skje fra flere steder, et av dem er via en fjellhule på en øy som ligger i den minste delen av Titicacasjøen. Inne i hulen ble det aktivert en portal, slik at Luis Fernando ble i stand til å gå ned en spiralformet 'sti' helt til han kom til byen, langt under sjøen. Det store hvite brorskap har eksistert i tusener av år og medlemmene som han har møtt, er svært gamle. De lever i samme 3-dimensjonale verden som oss her på jordoverflaten og har en fysisk kropp. Til forskjell fra oss har de en bevissthet som tilsvarer 5. og 6. dimensjon. Derfor har de mulighet til å transformere sitt fysiske legeme til å bli en lyskropp. De forflytter seg mellom forskjellige baser ved hjelp av aktive energi portaler. For å tjene jorda og menneskeheten, har medlemmene av Det store hvite brorskap, som også betegner seg selv som 'jordas indre styre', påtatt seg viktige oppgaver. Blant annet er de voktere av soldisken og Jordas 'hukommelse', også kalt 'akashe nedtegnelsene'. 

 
Soldisken er et kraftfullt verktøy som blant annet kan kontrollere naturens krefter og som derfor må brukes på en klok måte. I akashe nedtegnelsene finnes det informasjon om alt som noensinne har skjedd på Jorda, så vel som registrering av hver eneste individuelle erfaring til ethvert menneske som noensinne har levd. Når menneskeheten har nådd et bevissthetsnivå som gjør at vi på en klok og forsvarlig måte er i stand til å håndtere en slik innsikt, vil Det store hvite brorskap gi oss tilgang til all denne kunnskapen. Inntil da er den godt bevart av Jordas indre regjering. Luis Fernando sier noe som er svært interessant, nemlig at han har lært at en kraft som er enda sterkere enn soldisken finnes inne i ethvert menneske. Dette er hjertets kraft og når vi klarer å aktivere den, kan vi blant annet endre vår egen anatomiske struktur.  

 

 

Om byen Winyamarka

Under Titicacasjøen ligger byen Winyamarka som er sirkulær og har en diameter på 10 km. Det kan se ut som om det er en stor glasskuppel over byen slik at det er mulig å se vannet utenfor. Da Luis Fernando besøkte den, så han endog fisk som svømte på utsiden. Solen stråler gjennom vannet og treffer 'glasskuppelen'. Strålene fra solen fanges opp av en stor soldisk, som så sender energi og lys til området. Soldisken er en stor sirkulær gjenstand av gull, med en stein av topas i midten. Ved hjelp av en spesiell vibrasjon/ frekvens, henger den i luften mellom to store søyler. I animasjonen ser vi ikke selve soldisken, men vi kan observere at solens stråler treffer senteret av et Chakana, også kalt Andeskors. Filmen gir ikke noen nærmere forklaring, men det antas at soldisken befinner seg under Chakana formasjonen. 

Foto fra et av Luis Fernando sine foredrag som viser et område ved den minste delen av Titicacasjøen, nær den undersjøiske byen Winyamarka. Det ble i sin tid kjøpt av Luis Fernando etter råd og hjelp fra guidene. Både selve bygningen og de symbolene som finnes der, har blitt plassert og satt opp etter rettledning fra dem.  

Siden Luis Fernando var fysisk i den undersjøiske byen, må man anta at det er et økosystem der som gjør det mulig å skape oksygen. En kan observere vegetasjon, tilsvarende den som vi ser i naturen ellers i området rundt sjøen. Vi kan også se at byen ligner en del på byen Tiwanaku, som ligger på fastlandet ikke så langt fra Titicacasjøen. En del av monumentene i Winyamarka og i Tiwanacu ser identiske ut og byene er plassert i nøyaktig geometrisk posisjon i forhold til hverandre. Det vi ser av Tiwanacu i dag, er bare en liten del av den originale byen. Den var i sin tid et svært mektig senter, som dekket et stort område. Winyamarka er en del av det opprinnelige Tiwanacu som ved hjelp av Det store hvite brorskap, har blitt holdt helt intakt gjennom mer enn 70.000 år.

hqdefault.jpg

Luis Fernando har i sine foredrag fortalt at han ikke langt fra Winyamarka, kunne se en annen by. På tilsvarende måte, var den også dekket av noe som lignet en glasskuppel. Han ble da forklart at det han så var en base for Den galaktiske konføderasjon av verdener hvor blant annet guidene fra Venus er medlem. De bidrar i programmet for menneskehetens oppvåkning. Se video.

Budskap fra Mester Soromez (Det store hvite brorskap, Titicacasjøen)

"Ademixar; alt som du har lært av oss - og fortsatt vil lære, frem til den dagen hvor du har fullført din oppgave, vil gjøre deg i stand til å håndtere energier og stråling. Både elektromagnetiske sirkler og energi spiraler, samt flere andre kraftfulle verktøy fungerer som store mantriske nøkler. Du vil etter hvert nå et bevissthetsnivå som gjør det fysisk mulig å beherske styring av energi.

I ditt hjerte har du erkjent at det ikke finnes noen større kraft enn kjærligheten. Det er kun gjennom kjærlighet at det er mulig å få et nytt liv. Livet er i sin reneste essens  - kjærlighet. Kun gjennom kjærlighet vil det være mulig å realisere fødselen av en ny menneskehet. Når det i hjertet til den som er elsket; er forankret en stor kjærlighet for skapelsen, det Guddommelige(divine) og for menneskeheten..... Når det i hjertet til den som er elsket; finnes en følelse av overgivelse og det eksisterer et genuint behov for å gi alt det som er Guddommelig....

Når det i ditt eget hjerte, min elskede; har blitt gjenfødt et lys, som den eneste kilden til inspirasjon og det enest mål for realisering….

Når ditt liv ikke lenger har noe annen hensikt enn å tjene den Guddommelige planen....

Først da er du tilstrekkelig forberedt til å bli invitert til det indre templet.  Da vil 'lysets regjering' åpne dørene til sitt bryst og du vil forstå at en vidunderlig og fantastisk erfaring er fullendt".

Om initieringen

En viktig del av initieringen er et møte med Det store hvite brorskap. Dette møtet foregår gjennom en delvis guidet meditasjon foran porten til renhetens tempel. Porten til renhetens tempel kan man tydelig se som et hjerte i fjellsiden, nær toppen av fjellet Illampu. Det er vakkert og magisk å stå der foran porten. 

11822903_10153762651391677_4183052166468

Budskap fra det store hvite brorskap

Det store hvite brorskap har følgende beskjed til den som ønsker å tre inn i Renhetens tempel:  "I det krystallklare vannet, som gir næring til den fantastiske strømmen som utgjør livets store bok, ligger den eldste kunnskap om oppvåkning begravet hos de eldste av de Eldre. Dette er 'den hemmelige nøkkelen' for å kunne se klart, for å lyse opp veien for den som søker det indre univers der templet befinner seg - og som manifesterer et liv i hellig renhet.   Hvem tør å drikke fra kilden, hvor den rene evige visdom manifesteres, så vel i tanker og sinn, som i følelser, i hjertet og videre ut i hele kroppen? Når din kropp omsluttes av hvitt lys, når din ånd skinner som et klart lys hvor enn du går, først da vil det være mulig å komme inn i Det store hvite brorskapets strålende sirkel. Dette representerer et rent og transparent hjerte, rene og transparente tanker og følgelig rene handlinger. Dette er starten på et bevisst desippelskap i den indre regjering. Du min kjære, må forstå at inngangsdøren til den strålende sirkel er gjennom å være til tjeneste, i likhet med den indre regjering, slik at døren til renhetens tempel åpnes. Dette er ikke annet enn selve essensen til hele skaperverket. Renhetens tempel er porten til Det store hvite brorskaps energisirkel og du, min kjære, må gå dit, ikke for å fylle opp ditt eget glass, men for å legge fra deg alt det som du bærer på, som ikke er dekket av lys og harmoni. Du, min kjære, som ber om å få komme inn i denne helligdom av strålende og hvitt lys; frigjør kroppen din, tankene dine og til og med alt som binder din ånd. Dekk deg selv med det store renhetens tempel sin kjortel, slik at den blir som det eneste lys som dekker og beskytter deg, som gir deg ly og som inhyller deg med den krystalklare mantel av renhet i tanker, følelser og handling. I dag åpnes dette tempelet for å koble seg til veien til ditt hjertes levende tempel, slik at den krystallklare lagunen renser kroppen din og det hvite snødekte fjellet dekker deg med sitt lys. Nøkkel og kraften for å få tilgang til den indre regjering, ligger ulastelig på stien i Andesfjellene. Det er her, fra Illampu, at du vil ta beslutningen om å banke på døren til renhetens tempel og legge fra deg alt som forhindrer deg i å starte på den sanne vei til oppvåkning."