BUDSKAP FRA DE GALAKTISKE VERDENERS KONFØDERASJON GITT TIL LUIS FERNANDO
LA PAZ, BOLIVIA, 16. APRIL 2020.

 

Den 16. april kontaktet de utenomjordiske guidene oss telepatisk. De inviterte oss (Luis Fernando og Anna) ut i hagen vår, slik at vi kunne føle deres tilstedeværelse og motta et veldig motiverende budskap om håp for oss alle:

 

Fra nå av er Jorda i ferd med å gjennomgå en justering og vil vibrere på en høyere frekvens, en virkelig planetarisk renselse som vil føre til en alt blir krystallklart slik det skjer i naturen akkurat nå. Det har derfor høyeste prioritet at vi i dette året som av ’dem’ kalles året for kommunikasjon, lever opp til dette prinsippet ved å speile og integrere endringene både i oss selv, overfor våre nærmeste og selvfølgelig også i det store menneskelige fellesskap som vi alle er en del av.

La oss gripe denne unike muligheten til å gå dypt i vårt indre.   

De (Guidene) understreker betydningen av å styrke immunforsvaret gjennom å ta inn forsterkede mengder av solenergi (Celial energi)i timene midten på dagen. Det skjer ved hjelp av den forbindelsen som vi har til vår elskede Logos (Sola) gjennom vår egen indre sol, inntil vi i hele vårt aura felt, blir - og føler oss som kraftige, levende lykter. ’De’ gir også hjelp og støtte der det trengs mest, men som de forklarer meg, denne opplevelsen er unik for oss mennesker. Deres støtte er nødvendig for at vi skal kunne gjennomleve denne tiden og for å klare å manøvrere i den malstrømmen vi nå befinner oss i, men som vi snart vil komme styrket ut av. 

Den maksimale effekten av årsak og virkning, vil føre til at vi i årets andre kvartal vil befinne oss innenfor et lysfelt. Her vil det bli meget viktige forbindelser både til den interne regjeringen (Det store hvite brorskap) og med ’dem’, dvs. de utenomjordiske guidene som allerede er her. I månedene august, september og oktober, vil dette bli enda tydeligere. 

På samme måte som dette året (som innenfor årene for nedtelling - 2018 til 2025) er året for dyp kommunikasjon, vil året 2021 bli året for transformasjon hvor illusjonenes slør vil bli løftet, slik at vi blir i stand til å se virkeligheten. Det vil derfor bli et år med store transformasjoner og endringer i de sosiale, politiske og økonomiske systemer, men fremfor alt en økning i oppvåkningen av den kollektive og individuelle bevisstheten.

Vi lever i ’uvirkelige’ tider, så det er et privilegium å være her. La oss derfor utnytte den muligheten maksimalt!

Det er et lys i enden av tunnelen - hvor vi ikke er alene

 

STERK OG KJÆRLIG LYS-KLEM! VI ER ETT!