Vanlige spørsmål

 

Jeg ser at det både er samlinger og noe som kalles Solar Initiations. Hva er forskjellen?

Samlingene, både i Europa og i Bolivia, er åpne for alle. Både samlinger og Xolar Intiations legges til steder hvor flere ley-lines krysser hverandre og som kalles kraftsteder. Disse stedene er velegnet for kontakt både med Det store hvite broderskap og med de utenomjordiske Guidene. Xolar initiations er en rundreise til slike steder i Bolivia og disse turene har et begrenset deltager antall, dvs. max. 12 personer. De arrangeres to ganger pr. år. Se også informasjonen om Titicacasjøen og Tiwanaku samt om Sajama.

 

 

Koster det mye å delta på dette?

Samlingene varer som regel i 3 dager. Deltageravgiften er ganske rimelig, dog vil totalprisen avhenge av hvordan en ønsker å overnatte. Kostnaden for flyreisen vil jo bero på avstanden, om der er i Europa(Italia) eller i Bolivia. Deltageravgiften for Xolar Initiations er for 2018, 2300 Euro. Det innbefatter overnatting på hotell, mat og drikke, guiding ved Luis Fernando og hans kone Anna, samt reisen mellom de ulike stedene. Flyreisen er ikke inkludert, heller ikke overnatting før selve turen starter(til opplegg i Bolivia bør en komme minst to døgn før pga akklimatisering til høyden) og ev. opphold etter turen før en drar hjem.

Er dette først og fremst opplevelses turer eller har de en dypere hensikt?

Opplevelsen er ikke hovedpoenget, men noe en får med i tillegg. Det å befinne seg på slike kraftsteder, gir ens bevissthet et løft. I tillegg vil en påvirkes av energien fra både utenomjordiske og medlemmer av det store hvite brorskap. Ved å være der sammen med Luis Fernando og mange likesinnede, vil det ha en energetiserende effekt på en selv samt på hele det globale ley-line nettverket. Dette fremmer så bevissthetsmessig utvikling overalt, noe som er spesielt betydningsfullt i årene fra 2018-25, da dette i følge guidene er en avgjørende tidsperiode for menneskehetens oppvåkning.

Møter en utenomjordiske guider og mestre fra Det store hvite brorskap på disse turene og samlingene?

Graden av kontakt og måten den skjer på vil variere fra person til person, og blir tilpasset den enkelte. Noen får telepatiske budskap, andre får ut av kroppen opplevelser, med mer.  

Jeg har hørt om noe som kalles leyline aktivering. Hva er dette egentlig?

På samme måte som vi har meridianer i vår kropp hvor vår livsenergi sirkulerer, har moder jord et tilsvarende nettverk av energilinjer, kalt ley-lines. Som kjent har våre meridianer akupunkturpunkter som kan behandles, slik at vår helse styrkes. På tilsvarende måte finnes det på moder jords energilinjer kraftsteder som oppstår der flere energi linjer krysser hverandre. I tidligere tider kjente en til dette og både kirker og klostre ble gjerne plassert på slike steder, nettopp fordi de har en spesiell energi som virker oppløftende på vår psyke.

 

Mye tyder på at alt liv på planeten er forbundet i dette verdensomspennende energinettverket. En gruppe mennesker som har en felles og fokusert intensjon, kan derfor sende energi inn i ley-line nettverket på slike steder og på den måten påvirke og fremme bevissthetsmessig utvikling overalt. Dette kalles ley-line aktivering og en viktig del av Luis Fernando sitt virke. Dessuten er slike steder også velegnet for kontakt med guidene og med mestrene fra Det store hvite brorskap.

 

Finnes det en Gud ihht guidene i Konføderasjonen og hva er egentlig Gud?

I Konføderasjonen snakker man om en universell skapende, intelligent kraft. Denne kraften blir noen ganger omtalt som «far» eller «far/mor», men har ikke noe kjønn. Det er helt i orden å kalle denne kraften for Gud, hvis man ønsker det.  Navnet spiller egentlig ikke noen rolle. Det som er viktig er at man er klar over at denne kraften ikke er en person.  Denne kraften dømmer heller ikke. Kraften finnes i alt som finnes i kosmos, og da også i oss mennesker. Gjennom vår oppvåkning kan vi få tilgang til denne kraften, slik at vi også kan skape mer bevisst enn det som er tilfelle idag. Når det snakkes om Karma og Darma, så er dette skapende krefter. Ethvert menneske skaper sin egen Karma og Darma gjennom tanker, følelser og handlinger. Vi tiltrekker oss mer av det vi sender ut. Intensjoner som oppstår fra empati og kjærlighet, skaper Darma og motsatt skaper Karma. Ordet Gud som vi bruker, kan ha sin opprinnelse fra de utenomjordiske som besøke jorda for mange tusen år siden. Fra Andesfjellene og områdene rundt Titicacasjøen er det historier om dem fra stjernene som hadde en høyere bevissthet, var langt høyere enn menneskene og hadde hvitt hår. De kom fra planeten Apu. Apu betyr Gud på det språket som ble benyttet den gang.  De snøkledde fjellene blir den dag i dag kalt Apu av lokalbefolkningen, oppkalt etter det høye stjernefolket med hvitt hår.  ET kontakten Billy Meyer beretter om at de klokeste blant dem fra den Pleiadiske konstellasjonen ble betegnet med et navn som også betyr Gud. Det er derfor grunn til å tro at ordet Gud har oppstått fordi vi i tidligere tider har hatt kontakt med individer som har hatt en svært høy bevissthet, som derfor har vært kunnskapsrike, kloke og istand til å utføre handlinger som av menneskene har blitt sett på som rene mirakler.

Meldingene fra guider og mestre har et innhold som kan minne noe om det man ser i forbindelse med religion. Har dette noe med religion å gjøre?

Guider og mestre har ikke tilknytning til noen religioner. De er imidlertid spirituelle. Spiritualitet er knyttet til bevissthet og utvikling av bevissthet.  Det finnes ingen åndelig leder, slik vi kjenner til i forbindelse med religioner, men guider og mestre rådfører seg med de individer som har nådd det høyeste bevissthetsnivået blandt dem. Luis Fernando og vi som ønsker å utvikle vår bevissthet videre, kan lære mye av å lytte til den visdom som blir gitt oss fra mestre og guider. Men, det er ingen som dømmer noen og det er stor respekt for menneskets frie vilje. Det er en kosmisk lov at menneskets frie vilje alltid skal respekteres.

Det snakkes om Kristus bevissthet, hva er det? Har det noe med Jesus å gjøre?

Kristus bevissthet har ikke direkte noe med det individet som vi fra Bibelen kjenner som Jesus. Historien om Jesus i Det nye testamentet bærer imidlertid med seg et budskap som har med Kristus bevisstheten å gjøre, og det er budskapet om tilgivelse. Det er svært viktig at vi først og fremst tilgir oss selv, for å kunne tilgi andre. Uten tilgivelse vil bitterhet ødelegge oss, derfor er tilgivelse sentralt.  Tilgivelse betyr at man anerkjenner seg selv slik man er og anerkjenner andre slik de er. Tilgivelse betyr ikke at man skal godta det man oppfatter som urettferdighet og ondskap. Det betyr at man handler ut fra kjærlighet når man gir klar beskjed om det man ikke kan godta. Det betyr videre at man ikke bærer nag til seg selv eller andre etter at man har ordnet opp i det som føltes vondt og feil, enten det gjelder mellom personer, folkegrupper, land, verdensdeler eller planeter og galakser.

Dette virker jo interessant! Hvor finner jeg mer informasjon?

I tillegg til det du kan finne på dette nettstedet, anbefales bøkene til Luis Fernando. To av dem finnes i engelsk utgave. Dersom du ønsker å kjøpe, kan du ta kontakt med en av oss (May eller Terje).

Ordliste

 

Cesium krystaller: Dette er spesielle pyramideformede krystaller som projiseres til håndflatene på mottageren. Dette skjer vanligvis under utendørs samlinger og prosessen styres av Guidene som sender denne spesielle form for energi fra sine fartøy. Mottageren står da med utstrakte hender og med håndflatene vendt oppover. Etter at de pyramide formede krystallene har blitt materialisert i håndflatene, fører vedkommende så hendene i kryss over brystet og intergerer på den måten krystallene i sin kropp. Når de er integrert, danner Cesium Crystallene en tre dimensjonal seks kantet stjerne i vårt indre, også kalt et tetrahedron. Dette har den virkning at det skjerper kontaktpersonen psykiske evner, men hovedformålet er at krystallene skal fungere som antenner som kanaliserer energien fra det ultrafiolette lyset som sendes fra galaksens senter.

Chintamani krystallen: I Shamballa har det vært plassert en spesiell kraftfull krystall som kalles Chintamani krystallen. Den fokuserer 1ste stråle åndelig energi og kom opprinnelig fra galaksens senter. Den består bla. av det stoffet som vårt univers har oppstått fra og bærer med seg en helst spesiell og sterk energi. I følge Luis Fernando var den frem til 21. desember 2012 plassert i i Gobi ørkenen som altså har vært denne planetens åndelige hovedsenter. Frem til den datoen var hovedenergien som dette senteret mottok, maskulin. Den 21. desember 2012 skiftet denne energien fra maskulin til feminin, og stedet som mottok denne nye energien forandret seg også til å bli Andes fjellene i Sør-Amerika, nærmere bestemt til det området i Bolivia hvor vulkanen Sajama befinner seg. Derfor har det åndelig hovedsenteret blitt flyttet dit og kalles nå det nye Shamballa.

Det store hvite brorskap: Luis Fernando bruker denne betegnelsen på det som også kalles de vise eldre, eller Amautas. De holder til under jordoverflaten og betegnes også som jordas indre styre. De ble grunnlagt like før Atlantis gikk under og stammer fra en sivilisasjon fra Tiwanacu som eksisterte før Inkaene.

 

Fjerde dimensjon: 4. dimensjons frekvenser er energi som sendes fra kosmos til jorda via energipunkter i det verdensomspennende ley-line nettverket. Dette kan og kalles planetens nervesystem. 

4D frekvensene er gjort tilgjengelige for menneskene via Jordas akasiske nedtegnelser, eller det vi kan kalle det kollektive bevissthetsfeltet.  De menneskene som aktivt søker disse frekvensene og som kjenner i sitt hjerte at de vil tjene menneskeheten, vil få integrert disse frekvensene først. Dette vil bli realisert gjennom vår egen disposisjon og vilje til å ta imot den tilgivende Kristus-energien.  Når 144000 mennesker har økt sin bevissthet til 4D, så vil det utgjøre en kritisk masse som vil føre til at hele Jordas befolkning i løpet av meget kort til vil få integrert de samme frekvensene og dermed vil opplever verden ut fra en 4D bevissthet. Det må imidlertid nevnes at det vil være mennesker som motsetter seg disse frekvensene og som etterhvert vil forsvinne (dø ut) fra Jorda. Når man går fra å oppleve verden gjennom en 3D bevissthet til en 4D bevissthet, så vil tid og rom oppleves på en ny måte.  Tid og rom i 3D oppleves som linjær og syklisk, hvor tiden ofte er fremstilt som et hjul, der man alltid kommer tilbake til utgangspunktet. Tid og rom i 4D vil oppleves som en spiral (spiraltid), slik at det fremdeles er syklisk, men hvor hver syklus aldri ender på nøyaktig samme sted, men et sted som er litt bortenfor der man startet, noe som i praksis betyr at man vil oppleve at det skjer en evolusjon for hver syklus.  Dette illustreres ved hjelp av en spiral, herav betegnelsen «spiraltid». Det å gå over fra 3D til 4D kan man beskrive som en spirituell gjenfødsel, hvor vi igjen finner tilbake til vår evige natur og tilhørende sol-essens, dvs. det guddommelige i oss. Når menneskene integrerer en 4D bevissthet så innebærer det at man vil erfare seg selv og verden med visdom, sann kjærlighet og harmoni.  Våre sanser vil bli skjerpet og vi vil utvikle energetiske sanser som vil bli veivisere i livet og hvor lyd, lukt og farger vil bli viktige indikatorer for veivalgene. Den oppgraderte bevisstheten vil bli et verktøy som effektivt til gi fokus til lyset i mennesket.  Dette vil føre til at vi velger å tjene den Guddommelige bevissthet i våre hjerter og tillater en objektiv og klar kanalisering av kjærlighets-essensen og den eneste sannhet. Det er menneskets ånd (spirit) som vil rettlede oss i de daglige gjøremål og som bidrar til fred hos de gjenværende menneskene i den nye tiden. Menneskene vil nå bevisst kunne være skapere av sine egne liv og vil nå materialisere harmoni og universell fred på Jorden.

Initiering: I denne sammenhengen innebærer det et bevissthetsmessig skubb eller løft som gis i forbindelse med de samlingene og initieringsreisene som Luis Fernando og hans kone Anna Poles arrangerer. Initiering er og benevnelser som brukes innen esoterisk filosofi om den siste del av ens utviklingsreise/ inkarnasjoner og som gjør at en blir en Visdommens Mester.

Initieringsreise: Rundreise i Bolivia til kraftsteder som Salar de Uyuni, Titicaca sjøen, Tiwanacu, med mer. Arrangeres 2 ganger pr. år i forbindelse med vår og høstjevndøgn og max antall deltagere på hver reise er 12 personer.

Kosmisk navn: Enhver sjel har et kosmisk navn. Dette navnet ble gitt ved første inkarnasjon og er unikt. Det finnes altså ikke to sjeler som har det samme kosmiske navnet. Det kosmiske navnet er noe vi bærer med oss i vår underbevissthet. Det er mulig å få tilgang til det kosmiske navnet dersom man under meditasjon sier:"La meg få vite mitt kosmiske navn". Dette må gjentas over tid. Plutselig en dag så kan navnet komme opp, helt klart og tydelig, enten som bokstaver man ser eller som en stemme i hodet som sier navnet. Det er også mulig å få frisket litt på hukommelsen ved hjelp av mestre fra Det store hvite brorskap eller fra ET guider, når man er i kontakt med disse. Det kosmiske navnet er som en nøkkel i en lås. Når man vet sitt kosmiske navn, så vil det være mulig å få innsikter fra tidligere liv, ved at man mediterer på det kosmiske navnet.  Når man er på reiser sammen med Luis Fernando, så er mestre og guider alltid i nærheten. Da kan det være lurt å benytte sjansen til å meditere og be om sitt kosmiske navn. Er en heldig så får du litt ekstra hjelp fra dem til å 'huske'.

 

Kristus krystaller: Disse krystallene blir gitt av våre utenomjordiske brødre som en form for innvielse. Dette er spirituelle og subtile essenser som projiseres via håndflatene til de utenomjordiske guidene. Mottageren overfører dem så til sin panne ved hjelp av hendene. Når jorden allerede nå mottar fjerde dimensjons bevissthet, har de som formål å fremme overføringen av energien fra Kristuslyset. I utgangspunktet har de form som hvitaktige gyllne pyramider med et lysende hvitt kors øverst. Disse krystallene av lys kalles også Kristus krystaller eller krystaller av Kristus sitt lys, fordi via dem så formidles denne typen energi bedre til vårt jordiske plan. De er mindre enn Cesium krystaller og i det de materialiseres i hendene, så opprettes en forbindelse både med vibrasjonene til det eteriske legemet og de andre subtile legemene til personen.

Ley-lines og kraftsentre: Se bakgrunnsinformasjon

 

Samlinger: Åpne møter hvor alle som ønsker kan delta. Varer som regel i tre dager og finner sted både i Europa og i Bolivia. Det arrangeres to åpne møter i Bolivia, ved vårjevndøgn og høstjevndøgn, hvor det kan være både begrenset og ubegrenset deltakelse, alt etter hvor møtene blir avholdt. I tillegg finnes det andre samlinger og reiser i både Bolivia og andre steder i verden, hvor det ofte er mulig å ta med mange deltakere. Det som kan begrense antallet, er antall sengeplasser på hotell eller busseter på transportetapper. 

Utenomjordiske Guider: Fellesbetegnelse på individer som ikke kommer her fra jorda, men har sitt opphav andre steder i universet, både i vårt solsystem og ellers. Eksempler er Amani og Etel fra Venus, Oxalc fra Ganymede(Jupiters største måne), samt Xenon fra Cerpian 2 i stjernebildet Canis Majoris.

Den galaktiske konføderasjon av verdener, ofte forkortet i intervjuer og bøker til 'konføderasjonen'. De galaktiske verdeners konføderasjon(Konføderasjonen) består av følgende:

 • Konføderasjonen kan på mange måter sammenlignes med det vi kjenner som FN , dvs. at det er en organisasjon som jobber for fred i Kosmos. Denne galaktiske organisasjonen er styrt av 24 individer. Dette er de 24 individer med høyest utviklet bevissthet i galaksen.  Man kan sammenligne dem med FNs sikkerhetsråd. Konføderasjonen har 12 ledere som er ansvarlig for å gjennomføre programmet. De rådfører seg med de 24 eldre.
   

 • Senter for konføderasjonen er en by som de kaller 'krystallbyen' på Jupiters måne Ganymede, eller Morlen, som ET guidene selv kaller denne månen. Konføderasjonen er underlagt kosmiske lover, bla. er det ikke lov til å blande seg inn i vårt samfunn på en måte som kommer i konflikt med menneskenes 'frie vilje'. Det er altså menneskene selv som må bestemme hvordan vi vil ta vare på hverandre og jorda vår og hvordan vi vil utvikle oss.

  Konføderasjonen mener at den beste måten de kan hjelpe på er å etablere kontaktgrupper som kan få kunnskap og dele med andre om hvordan menneskene kan ta ansvar for egen fremtid og utvikle sin egen bevissthet til et høyere nivå.
   

 • Istedetfor å etablere kontakgrupper blandt verdens ledere, så mener Konføderasjonen at det er mer effektivt å ha kontakt med 'vanlige mennesker', slik at det blir satt i gang en 'grasrotbevegelse'. 
   

 • Etterhvert som flere mennesker utvikler sin bevissthet så vil vi nå et punkt hvor vi vil påvirke en gruppe-bevissthet, eller det som ofte kalles en kollektiv bevissthet. Når den kollektive bevisstheten endrer seg, så vil det være mulig å snakke om en global endring.
   

 • Dette er ideer som sikkert mange allerede er kjent med gjennom andre kanaler, men det er essensielt at vi forstår dette med hjertet, ikke kun intellektuelt. Å forstå noe med hjertet betyr at man har evnen til å koble følelser og tanker, slik at man kjenner en følelse av kjærlighet og harmoni inni seg. Da vil man også føle en trang til å hjelpe andre og bidra positivt i samfunnet. 
   

Utenomjordiske guider: I følge informasjon som Luis Fernando har fått fra sin guide Xenon, er 49 guider involvert i et hjelpe oppdrag for vår planet. De er som følger:
 

 • Guide Xenon fra Cerpican i konstellasjonen Canis Majoris 2.
   

 • 14 guider fra Ganymede (en av Jupiters måner), som opprinnelig er fra konstellasjonen Orion.
   

 • 15 guider fra Apu, konstellasjonen Alpha Centauri.
   

 • 19 guider fra Venus. 
   

 • I tillegg representant(er) fra Det store hvite brorskap (Jorda). Det er ikke blitt informert om antallet.