Melding gitt til Luis Fernando Mostajo av guide Amani i Italia, november 2017:

Ja, vi er deres guider/brødre - nå på et kontaktoppdrag i Italia.

 

AMANI taler på vegne av «De ærverdige eldste i galaksen» og «De utvalgtes råd» (de 24 ærverdige) på vår kjære SIRIS (Venus):

 

Dere er alle kallet til denne prosessen av planetarisk forløsning og oppvåkning hvor de begrensningene dere hadde da dere ble født inn i denne verden, vil bli henvist til fortiden. I dag fører den nye virkeligheten dere til et stadium av realisering hvor dere vil oppdage at det som er midlertidig forsvinner.

Dere har allerede blitt forberedt på den spirituelle kunsten med bevisst energistyring som nå opererer på jorda og som bringer dere nærmere Konføderasjonens kjærlige barm og de Guddommelige(Divine) tegn og signaler som vi selv responderer på. Vit, mine kjære; at mer enn en av dere som er til stede her, allerede har vært i våre byer og mottatt forberedelser og instruksjoner, så deres oppgave i denne tiden er og vil bli - Å HUSKE:

Avslør det som er lagret og kryptert i deres blods koder. Derfor er blod en av nøklene til oppvåkning til denne virkeligheten og den nye tiden.

Minnet deres - ikke bare om det dere har vært, men via deres sanne essens og Guddommelige(divine) natur, det dere kan bli; individer som er fullbyrdet i lys av dyp kjærlighet.

Konføderasjonen har nå uttrykt sin vilje og jordas guider (Det store hvite brorskap) forbereder viktige møter her i Italia, ellers i Europa så vel som i resten av verden.

Nord-Italia vil oppleve en oppvåkning med derav følgende åpning av interne sentre i Alpene. De er allerde klare til å levere de hellige bøker til 'de som alltid er hengivende'.

Den første fasen av kontakt vil utfolde seg, som vi har fortalt bror Ademixar(Luis Fernando), her i dette området; i form av samlinger. Dette vil så danne grunnlag for større tilnærminger og erfaringer med oss. Dette vil representere et forsmak på det dere på nytt vil oppleve i Alpene der den indre regjeringen befinner seg. Ved å frigjøre informasjonen om det som var, det som er - og det som vil bli deres nye virkelighet, vil vibrasjonene deres bli aktivert.

Dette vil representere en kunngjøring av det som allerede er kjent i jordas kollektive bevissthet; at dere ikke er alene, og på samme måte som i tidligere tider, er det sivilisasjoner som følger dere gjennom oppvåkingen. Fjellene Matterhorn og Mt. Blanc genererer en kraftlinje som vil polarisere energifeltene fra Hadron akseleratoren i Genève. For å få adgang gjennom de naturlige tidsportaler slik at dere kan møte oss, vil deres tilstedeværelse i kraftsentrene som utgjøres av de indre tilholdssteder være viktig.

Året 2018 starter en prosess med global kommunikasjon og kontakt, der Konføderasjonens skip vil være til stede. Dette vil bli de viktigste øyeblikkene for forandring og transformasjon av menneskeheten og en kunngjøring av det som allerede er kjent i menneskehetes kollektive bevissthet.  De syv årene(2018-2025), i en nedtelling til gjennomgripende assistanse, vil gjenspeiles i anerkjennelsen av deres sanne kosmiske opprinnelse.

Samtidig vil det strålende lyset - på grunn av sin intensitet, medføre polarisering av de mange som er i ubalanse, noe som fører til en vanvittighet med sammenstøt og konfrontasjon som vil være ute av kontroll. Dette vil så avsluttes med en forsegling av en tid med smerte og lidelse.

Ingenting vil bli som før. Som frie og bevisste individer, har dere vært forberedt på å integrere denne nye virkeligheten. Det er deres ansvar å opprettholde denne syklusen av planetarisk endring med større overbevisning og dedikasjon og fremfor alt - med all kjærlighet dere er i stand til å uttrykke gjennom Kristus- bevissthetens mest sublime manifestasjon, som nå vibrasjonelt er tilstede og gir sin velsignelse til den nye menneskeheten.

Den 09/09/18, vil dere vende tilbake til SAJAMA som planlagt og forventet. Dette vil være en stor mulighet til å aktivere energiene i den sjette dimensjon, innenfor de Planetariske Sentre. Dette bringer dere nærmere Xolar (sol) bevissthet, som fra Galaksens hjerte vil fortelle: Vi er ETT i betingelsesløs kjærlighet og sannhet.

I De galaktiske verdeners konføderasjon og de 24 ærverdiges navn, Amani i kontakt.

Amani.jpg
ufo-contactos.jpg

Amani/td>

Kontakt med guidene, 20. juli 2015

Bevissthetens utvikling av guide Amani, lærer på Venus

 

"Bevisstheten kan være mangesidig – og går gjennom forskjellige stadier:

  1. Kandidaten. Den som i sin søken etter sannhet har oppdaget den spirituelle vei som hensikten med livet.

  2. Den initierte. Den som på veien har omfavnet lyset og som deretter har oppdaget formålet med sin livsoppgave og skjebne. 

  3. Disippelen(eleven). Den som ved å oppfylle sitt personlige og sin gruppes oppgave har oppdaget det indre potensialet som gjør det mulig å bli koplet til den ene skapende kilde.

  4. Mesteren(læreren). Den som på veien har funnet harmonien i et liv i lyset, hvor de guddommelige('divine') og jordiske lover smelter sammen i perfekt harmoni med essensen i ens hjerte.

 

Vit min kjære, at lyset skinner i enhver med den intensiteten som en selv tillater. 

Vit at for å gjøre fremskritt så må du lære å elske – og at det å elske er den første leksjonen, ikke bare for kandidaten, men også for den initierte, samt videre som disippel. Kun gjennom å elske kan man mestre og nå det høyeste bevissthetsnivå.

 

Guide Solomis(Venus): "Den sanne realisering er ikke langt unna deg. Den er veldig nær dere alle, hvis dere går mot deres eget lys". -------------------

 

Guide Etel(Venus): "For å finne sann spiritualitet så er det ikke nødvendig å sitte på toppen av et fjell å meditere. For å finne sann spiritualitet trenger vi kun å forstå naturens lover og hvordan vi kan leve i harmoni med dem. Sann spiritualitet er ikke langt unna, men veldig nær oss. Sann transformasjon skjer når vi forandrer våre holdninger slik at vi tenker positivt, føler oss positive og deretter handler positivt".

PastedImage-1.png

Under samlingen fikk deltakerne kontakt med guider fra Konføderasjonen  og mestre fra Det store hvite brorskap. Fotoet viser en disk som kom veldig nært innpå deltakerne for å bekrefte budskapet som ble gitt telepatisk til Luis Fernando fra guidene i Konføderasjonen.

Telepatisk budskap fra Konføderasjonen: "Som et symbol og tegn på at deres verden(jorda) nå begynner sin integrering og aktivering av prinsippene for ''Konføderasjonen av kosmisk balanse', så vil rådet av De 12 eldre mestre, overlevere 'BREDAM-prinsippene' til Det store hvite brorskap i løpet av den første uken av april 2016.

'2016 karantenen' - som hittil har holdt Jorda i en holografisk kvadrant, vil ved overleveringen av BREDAM (prinsipper som gjelder for livet innenfor den kosmiske konføderasjon) starte prosessen med å oppheve den. 

Hovedsenteret for endringen av menneskeheten og opptaket til Konføderasjonen vil være den hellige byen Winaymarka - hvor soldisken er beskyttet av Titicacasjøen." 

Foto fra et samling den 8. april 2016 ved Titicacasjøen (Bolivia), hvor ca. 70 deltakere fra 14 land deltok. 

Tilleggsinformasjon: Luis Fernando har forklart at ved overlevering av BREDAM til Det store hvite brorskap, så er Jorda opptatt som medlem av Konføderasjonen, hvor det er mestre fra Det store hvite brorskap som representerer Jorda.

Budskap til Luis Fernando, den 11. oktober 2020, Aranjuez - Spania,  hvor AMARU og AMANI innkaller til et møte i ARANJUEZ ved sommersolverv i 2021.

Jeg er den Venusianske kommandør (AMARU) som sammen med Guide og Mentor AMANI, er tilstede her - sammen med deg.

Kjære dere,
 

Dere har sett våre romskip som bekreftelse på at vi er til stede. Formålet er å gi de gode nyhetene om at dere nå er i starten på en ny virkelighet med tid uten tid.  
 

De kraftlinjene som nå er aktive på Jorda er konsentrert og samles i ARANJUEZ.  Her åpnes det et nytt episenter for kraft og lys, et hjertesenter som bestråler både SPANIA og resten av verden.
 

Sol-bevissthet fra Den Indre Regjering (Det Store Hvite Brorskap) har gitt tydelig uttrykk for at ARANJUEZ skal oppfylle sin rolle som kilde for «lys» og «oppvåkning». Dette er den samme evige forpliktelse som vil aktiveres i 2021, året for åpenbaring og opplysning.
 

2021 blir året for åpenbaring og transformasjon – innenfor årene for nedtelling (som startet i 2018).

Tidspunktet for neste møte er bestemt. Det innkalles nå til et viktig møte ved neste sommer/ vinter solverv, fra den 19. til den 21. juni, 2021.

 

Det vil bli åpnet for en ny (programmert) kontakt som blir starten på en prosess. På en høyere dreining av spiralen (vibrasjon), blir denne prosessen fortsettelsen på kommunikasjonen som har startet her i ARANJUEZ, episenteret for planetarisk gjennomlysning.

Husk mine kjære; naturens hemmelige koder, nøkkelen til stor alkymi, er risset inn i slottets hellige hage. her finnes forbindelsen til det eteriske tempel for åpenbaring, hvor du vil finne «livets kilde», visdommens vann, som vil bli sendt fra Spania til Europa og videre derfra til resten av verden. 

En tid ble annonsert – et sted ble utpekt, alt sammenføyes her og nå i dette episenteret for åpenbaring og kontakt, her har dørene blitt åpnet.  Nattverdens bord venter dere alle i denne nye og skinnende muligheten til sol-oppvåkning.

På nytt har Konføderasjonens fartøy vært her i området for å anerkjenne det som ble startet som en sjels forpliktelse. 

 

Dette er respons på et oppdrag som har vart i flere århundrer – og som nå oppfyller sin rolle ved deres nærvær, arbeid og forpliktelse.

19. juni, 2021: Forhåndsbestemt dato for å ta bort sløret til en Ny Tid uten Tid, i denne nedtellingen hvor ingenting noensinne vil bli det samme. 

Vi elsker deg for alltid!

Med dyp kjærlighet,
AMANI og AMARU